Елена Павловска
Телефон: 00 389 (0) 76 346 702
office@kupivoeu.de

Митко Јованов
00 49 (1 76)38 031 136
office@kupivoeu.de

Леонид Аргировски
Телефон; 00 389 (0) 78 368 994
office@kupivoeu.de

Партнерство со ​„​Купи во ЕУ​“​!

​„Купи во ЕУ ви нуди:

 • 10% заработка од продажната вредност на производот;
 • ​М​есечн​а исплата​ или по постигната минимална сума од 50 евра;
 • Транспарентност;

Соработниците треба​;​
 • Посредно или непосредно ги промовираат производите и услугите на „Купи во ЕУ“.
 • Промоцијата ја прават непосредно, ​преку ​е-маил, социјалните мрежи и други форми​ а​ во време кое ​им​ одговара;
 • Да се грижат купувачите да бидат задоволни;
 • Немаат обврска за дистрибуција на производите освен ако не се договориме поинаку;
 • Да ги почитуваат правилата и упатствата на „Купи во ЕУ“

По успешната регистрација​ како соработник​;
 • Во рок два работни дена преку е-маил ќе добиете предлог договор за соработка;
 • Контакт од надлежно лице за програмата за партнери на „Купи во ЕУ“​;​
 • Секој соработник на „Купи во ЕУ“ има своја шифра преку која всушност се врши евиденција на продажбата на производите кои се направени преку него;
 • ​Вашата шифра им ја кажувате на купувачите кои преку внесувањето на истата при нарачувањето на производите ќе добијат 10% попуст (кој е дополнителен попуст од тој што постои на продавницата) а притоа ќе биде евидентирана продажбата дека е извршена преку вас (вашата шифра)​;
 • „Купи во ЕУ“ ги презентира извршените продажби на месечно со цел почитување на принципот на транспарентност.


<< Назад