Достава и рекламации

Гарантираме;

  • Навремена достава на производот со почитување на рокот на испорака кој го добивате пре да го порачате производот.
  • Производите ќе бидат испорачани со испратница а електронската фактура ќе ја добиете по електронска пошта во моментот на уплата.
  • Заедно со производите ќе ви биде доставена фактура/сметка, гаранција, упаства;
  • Купените производи ќе Ви бидат доставени на адресата која сте ја навеле при нарачката;

Следење на порачката;
Од моментот на порачката на производот до добивањето ќе биде во тек со процесот на достава. Кога ќе биде испратен од Германија, ќе добиете известување на емаил или порака.

Контакти;
Македонија- одговорно лице;
Елена Павловска,
Телефон; 00 389 (0) 76 346 702
office@kupivoeu.de

Германија-0дговорно лице;
Митко Јованов
00 49 (1 76) 38 031 136
office@kupivoeu.de

Рекламации/враќање на производи
Ако производот кој сте го нарачале е оштетен, не е соодветен на вашата порачка, не ви се допаѓа можете да го вратите во рок од три дена неоштетен и парите ќе ви бидат вратени.


Елена Павловска Леонид Аргировски Митко Јованов

< Назад